תנאי שימוש ומדיניות הפרטיות


מבקרים יקרים,
שמחנו והתגאינו לארח מפרוץ המלחמה, מעל 20 אלף תושבים שפונו מבתיהם בדרום הארץ וצפונה ללא עלות.
הביקור בגן אפשר הפוגה והתאווררות בזמנים כה קשים לרבים.

המערכה עוד נמשכת ונראה כי ימים ארוכים לפנינו.בימים אלה, תודות לתמיכת הקרן לירושלים, אנו ממשיכים לארח את מפוני הדרום והצפון המתארחים בבתי המלון בירושלים ללא עלות. לפרטים פנו אלינו דרך עמוד
"צור קשר" באתר.​

מפוני הדרום והצפון (בהתאם לרשימה המופיעה בתחתית העמוד)*, המבקשים לבקר באופן עצמאי בגן החיות או באקווריום מוזמנים במחיר מיוחד של 30 ₪ למבקר, כאשר העלות המרבית למשפחה מקרבה ראשונה, לא תעלה על 120 ₪ לביקור, גם אם המשפחה מונה מעל 4 נפשות (מותנה בהצגת תעודת זהות וספח).על מנת שנוכל לעמוד בהנחיות פיקוד העורף, הביקור בימים אלה בתיאום מראש בלבד דרך אתר גן החיות/אקווריום.
כרטיסים שנרכשו בחודשים אוקטובר-דצמבר 2023, אינם תקפים ורוכשיהם יזוכו. במקרה שלא זוכיתם הנכם מוזמנים לפנות דרך עמוד צור קשר עבור הביטול.מינוי משולב לגן החיות ולאקווריום ישראל
 • ילד, סטודנט, שוטר, חייל, אנשים עם מוגבליות, אזרח ותיק
  367 ₪
 • מבוגר
  495 ₪
 • זוג
  855 ₪
 • זוג + 1
  1,035 ₪
 • זוג + 2
  1,125 ₪
 • זוג +3 (ומעלה)
  1,215 ₪
מחירון 2024
 • מבוגר
  71 ₪
 • ילד(מגיל 3-18)
  54 ₪
 • שוטר, סטודנט, חייל, אזרח ותיק (בהצגת תעודה)
  54 ₪
 • אנשים עם מוגבלות - ילד או מבוגר (בהצגת תעודה)
  35 ₪
מחירי מנוי לשנה
 • ילד
  245 ₪
 • מבוגר
  330 ₪
 • סטודנט
  245 ₪
 • חייל, שוטר , אזרח ותיק, אנשים עם מוגבלות
  245 ₪
 • זוג
  570 ₪
 • זוג+1
  690 ₪
 • זוג+2
  750 ₪
 • זוג+3 ומעלה (מבצע קיץ!)
  810 ₪
מחירי מינויים למשפחות חד הוריות לשנה (בהצגת ספח תעודת זהות)
 • הורה וילד אחד
  515 ₪
 • הורה ושני ילדים
  665 ₪
 • הורה ושלושה ילדים ומעלה (מבצע קיץ!)
  735 ₪
מחירי כניסה לקבוצה
(מחירי הקבוצה הם למוסדות וארגונים בלבד, בתיאום מראש מעל 25 איש)
 • מבוגר
  56 ₪
 • ילד(מגיל 3-18)
  45 ₪
 • חייל, אזרח ותיק
  45 ₪
 • ילד/מבוגר עם צרכים מיוחדים, נכה (יש להציג תעודה)
  30 ₪

1.   תנאי שימוש באתר לרכישתכרטיסים (להלן: "תנאי השימוש")

1.1 אתר האינטרנט והאפליקציה jerusalemzoo.org.il ,www.israel- aquarium.org.il להלן "האתר"), מופעלים על ידי גןהחיות התנ"כי ואקווריום ישראל בירושלים  (ח.פ.  511849937 ).

1.2 גן החיות התנ"כי ואקווריום ישראל מאפשרים לכל המעוניין (להלן"הרוכש"), לרכוש כרטיסים לסיורים ולפעילויות השונות (להלן"הסיור", או "המופע"). יובהר כי רכישת כרטיס לביקורבאקווריום אינה מקנה כניסה לגן החיות, וכרטיס כניסה לגן החיות אינו מקנה כניסה לאקווריום.

1.3 לברורים שונים, ניתן לפנות למרכז המידע של גן החיות התנ"כי ואקווריום ישראל, באמצעות שליחת מייל דרך עמוד "צור קשר" באתרי גן החיותהתנ"כי ואקווריום ישראל או בטלפון: גן החיות 02-6750111 אקווריום ישראל מספר טלפון: 0733-3399000,  בימים א-ה בין השעות 09:00-15:00. (המרכז אינו פעיל בימי שישי, ערבי חג שבתות וחגים)

1.4 ברכישת כרטיסים בצורה מקוונת באמצעות האתר והאפליקציה, הנך מצהיר כי קראת את תנאי השימוש המפורטים להלן בעיון, הבנת אותם וקיבלת אותם ללא סייג.  

1.5 תנאים אלו מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד אולם מתייחסים לשני המינים.

1.6 גן החיות התנ"כי ואקווריום ישראל שומרים לעצמם את הזכות לשנות תנאי שימוש זה מעת לעת, אולם שינוי בתנאי שימוש יחול רק על שירות שניתן אחריו.

1.7 כותרות תנאי השימוש מובאות לשם נוחות והתמצאות ולא ישמשו לצורך פרשנות תנאי השימוש.

 

2.  תנאים כללים

2.1 הרוכש מצהיר כי הינו מעל לגיל 18. גן החיות התנ"כי ואקווריום ישראלמבהירים, כי אין ביכולתם לאמת את עובדת היות הרוכש מעל גיל 18.

2.2 הרוכש מצהיר כי הינו בעל חשבון בנק, תיבת דואר אלקטרוני תקינה ברשת האינטרנט, וכי הינועושה שימוש בכרטיס אשראי שהונפק לו כדין.

2.3 הרוכש מצהיר כי כל הפרטים שמסר ו/או שימסור בתהליך רכישת הכרטיסים באמצעות האתר או האפליקציה, הינם פרטיו האישיים הנכונים, לרבות כתובת דואר אלקטרוני, שם מלא, מספר טלפון ותעודת זהות, ומספר כרטיס האשראי. מסירת פרטים כוזבים ו/או שימוש בפרטים שאינם שלך הינם אסורים, עשויים להוות עבירה פלילית והעושה כן צפוי לעונשים הקבועים בחוק.

2.4 הרוכש מצהיר כי השימוש באתר ובאפליקציה הינם לצורך פרטי בלבד.

 

3       רכישת כרטיסים

3.1 נפלה טעות סופר באתר ובאפליקציה לרבות בתיאורהמופע ו/או במחירו, לא יחייב הדבר את גן החיות התנ"כי ואקווריום ישראל. במקרה שנפלה טעות סופר, יוכל הרוכש לבטל את הרכישה ללא גביית דמי ביטול.

3.2 לצורך רכישת כרטיסים בצורה מקוונת על הרוכש לעקוב אחרי שלבי ההזמנהו להשלים אותם, ברצף, ללא הפסקות תוך הקפדה על הזנת פרטים נכונים ומדויקים.

3.3 גן החיות התנ"כי ואקווריום ישראל נעזרים בחברה חיצונית לצורך מכירתהכרטיסים וסליקת כרטיסי האשראי. מיד עם ביצוע הזמנת הכרטיסים, יועברו פרטי כרטיסהאשראי שבאמצעותו התחייב הרוכש לבצע את הרכישה, לצורך קבלת אישור חברת האשראילביצוע העסקה. גן החיות התנ"כי ואקווריום ישראל יעבירו לרוכש הודעה מתאימהלאחר אישור/דחיית ההזמנה ע"י חברת האשראי. יודגש, אישור חברת האשראי מהווה תנאי סף להשלמת תהליך הרכישה. רק לאחר קבלת אישור חברת האשראי לביצוע הרכישה,יחויב חשבון הרוכש במלוא סכום הרכישה

3.4 הודעה בדבר אישור חברת האשראי ופרטי ההזמנה ישלחו לרוכש לתיבת הדואר האלקטרוני שאת פרטיה מילא בתהליך הרכישה.

3.5 מובהר, כי כל עוד לא נשלח לרוכש אישור הזמנה בהתאם לאמור בסעיף 3.4 לעיל, לא יהיה תוקף כלשהו להזמנה.

3.6 למקרה בו הודעה על אישור ההזמנה לא התקבלה, תוך 15 דקות מהשלמת ההזמנה, יש ליצור קשר עם מרכז המידע וההזמנות במייל או טלפון (בהתאם לשעות הפעילות ימים א'-ה' בין השעות 15:00-09:00 או מיד ביום ביום העבודה העוקב אם בוצע בשעות בהן מרכז המידע וההזמנות סגור, במספר טלפון  073-3399000 או 02-6750111

3.7 הרוכש מאשר שידוע לו, כי תתכנה תקלות בתפעול האתר והאפליקציה לרבות כתוצאה מהשבתה או תקלה של רשת האינטרנט בין אם כתוצאה מכח עליון ו/או לצורך תפעול אושדרוג ו/או כתוצאה מפעולת זדון כלשהי מטעם צד שלישי ו/או כתוצאה מתקלה כלשהי ברשתהאינטרנט ו/או בשל כל גורם אחר, והוא מוותר על כל טענה בעניין כלפי גן החיותהתנ"כי, אקווריום ישראל או מי מטעמם.

3.8 במידת הצורך, הכרטיסים יכורטסו לרוכש בקופות בכפוף להצגת מספר העסקה.

3.9 כרטיס שלא נעשה בו שימוש במועד אליו נרכש, תקף לשנה מיום רכישתו. על מנת לממש ובמועד אחר, יש לפנות עד 72 שעות טרם מועד הביקור החדש בבקשה לקבלת כרטיס חלופי. בתום שנה יפוג תוקף הכרטיס ולא ניתן יהיה לעשות בו שימוש.


4. סיורים וקייטנות

4.1 הסיורים והפעילויות השונות מתקיימים בתחומי גן החיות התנ"כי, אוב תחומי אקווריום ישראל בירושלים, לפי העניין, אלא אם צוין במפורש אחרת. יובהר כי מתחם האקווריום נמצא במתחם שונה ממתחם גן החיות. הכניסה לאקווריום נמצאת במרחק של 1.0 ק"מ מערבית  לכניסה הראשית של גן החיות. 

4.2 על הרוכש להתייצב לפחות רבע שעה לפני תחילת הסיור על מנת לאפשר לסיור להתחיל בזמן.

4.3 תנאי השימוש והביטול לקייטנה מופיעים בטופס ההרשמה לקייטנה ויש לאשרם על מנת שההרשמה תיקלט.

4.4 ביטול השתתפות בקייטנה אפשרי  עד 21 יום טרם פתיחת מחזור הקייטנה, בניכוי בניכוי דמי ביטול בסך 5% מעלות הקייטנה או 100 ש"ח, הנמוך מביניהם. לאחר מועד זה גן החיות שומר לעצמו את הזכות לגובה ההחזר/ אם בכלל ובהתאם למדיניות הגן בהפעלת הקייטנות.

5. ביטול רכישת כרטיסים

5.1  בקשות לביטול רכישת כרטיסים שנרכשו באמצעות האתר יהיו עד 48 שעות לפני המועד אליו נרכש הכרטיס על-ידי שליחת מייל דרך עמוד "צור קשר" באתרי גן החיות התנ"כי ואקווריום ישראל לביטול הכרטיסים.

5.2 בוטלה רכישת כרטיסים כנדרש, ישיבו גן החיות התנ"כי ואקווריום ישראל לרוכש את כספו בכפוף לאמור להלן.

5.3 ככל שבוצעה העסקה באמצעות כרטיס אשראי, יהיו רשאים גן החיותהתנ"כי ואקווריום ישראל לחייב את הרוכש גם בהוצאות ששילמו גן החיותהתנ"כי  ואקווריום ישראל לחברת כרטיסי האשראי עבור העסקה, ו/או דמיביטול בסך 5% ממחיר השירות או המוצר ועד 100 ₪, בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטולעסקה), תשע"א-2010.

6. קניין רוחני

איןלהעתיק, לשכפל, למכור ולתרגם כל סוג של מידע המופיע באתר ובאפליקציה ואין לעשות כלשימוש מסחרי בכל פרט אחר שבאתר ובאפליקציה ללא קבלת רשותו של גן החיות התנ"כיואקווריום ישראל מראש ובכתב. זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות זכויות יוצרים,החלות על המידע שבאתר ובאפליקציה, תוכנם, עיצובם הגרפי של האתר והאפליקציה וכל פרטאחר בהם הינם, רכוש גן החיות והאקווריום בלבד ולמשתמש ו/או הרוכש אין כל זכות בהן.

 

7. סודיות ופרטיות

7.1 גןהחיות התנ"כי ואקווריום ישראל ו/או מפעילי האתר והאפליקציה ו/או מפעילי מערכתההזמנה והמכירה של הכרטיסים, מתחייבים לפעול, כמיטב יכולתם, בעצמם או באמצעות מימטעמם, לשמירת המידע האישי שנמסר בתהליך רכישת הכרטיסים, וכי לא יעשה בו שימוש אלאלצורך המטרות המופיעות להלן. יצוין, כי גן החיות התנ"כי ואקווריום ישראל ו/אומפעילי האתר והאפליקציה ו/או מפעילי מערכת ההזמנה והמכירה של הכרטיסים, ו/או מימטעמם נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידעבהתאם לתקני PCI DSS .

7.2 אולם,הרוכש מצהיר, כי ידוע לו שעל אף כל המאמצים שעושים גן החיות התנ"כיואקווריום  ישראל ו/או מפעילי האתר והאפליקציה ו/או מפעילי מערכת ההזמנהוהמכירה של הכרטיסים ו/או מי מטעמם על מנת לשמור על פרטיות הרוכש ו/או על סודיותהמידע האישי שלו, הרי שלא ניתן לחסום לחלוטין חדירות לאתר והאפליקציה ו/או העתקות מידעמוצפן ו/או וירוסים ו/או כל הפרעה ו/או אי תקינות ו/או עיכובים ו/או הפרעות ו/אוכניסה לא מורשית ו/או שיבושים ו/או כשלים ו/או טעויות ו/או כוח עליון ו/או כל מפגעאחר, והעושה שימוש באתר ובאפליקציה ו/או מוסר פרטים אישיים, לרבות (ולא רק) פרטיהתקשרות, פרטי כרטיס אשראי וכד', עושה זאת על אחריותו בלבד ולא תהיה לרוכש כל טענהו/או תביעה ו/או דרישה כנגדם, לרבות לגבי כל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לו (ככלשייגרם) כתוצאה מכל סיבה שהיא.

7.3 גןהחיות התנ"כי ואקווריום ישראל שומרים על זכותם לאסוף בעצמם ו/או באמצעות מימטעמם נתונים סטטיסטיים אנונימיים בנוגע לשימוש הרוכש באתר ובאפליקציה לצורךניתוחם ושיפור השירות באמצעות כך. גן החיות התנ"כי ואקווריום ישראל יהיוזכאים למסור נתונים אלו לצדדים שלישיים ובלבד שלא יהיה בהם כדי לזהות את הרוכשבאופן אישי.

7.4 גן החיות התנ"כי ואקווריום ישראל יהיו רשאים לעשות שימוש ב "עוגיות'("cookies")  קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על ידי השרת של גן החיות התנ"כי ואקווריום ישראל ו/או מי מטעמם על הכונן הקשיח של המחשב בו הרוכש משתמש באמצעות דפדפן האינטרנט שלו, על מנת לספק לרוכש שירות מהיר ויעיל ולחסוך ממנו את הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר והאפליקציה. עם זאת,יובהר כי ה"עוגיות" אינן מכילות כל מידע שמזהה את הרוכש באופן אישיוביכולתו לכוון את תוכנת הדפדפן שלו כך שלא ייקלטו במחשב "עוגיות" או שיימחקו.

7.5 בכפוף לאמור לעיל, גן החיות התנ"כי ואקווריום ישראל, ו/או מי מטעמם, לא יעבירו את פרטיו האישיים של הרוכש לאחר פרט למקרים הבאים:

7.5.1   לצורך העברתו לחברת האשראי לצורך ביצוע ההזמנה.

7.5.2   אם עבר הרוכש על החוק.

7.5.3   במסגרת הליך שיפוטי שיתקייםבין גן החיות התנ"כי ואקווריום ישראל  לרוכש, או בהתאם לצו שיפוטי.

7.5.4   אם הרוכש נתן הרשאה מפורשת לכך

7.5.5   יודגש, שבאפשרות הרוכש לרכוש כרטיסים בקופות רק על בסיס מקום פנוי באמצעות מענה אנושי ולא באמצעות מערכת מקוונת.

8.     תנאים נוספים

8.1 יחד עם אישור השימוש על הרוכש נדרש לסמן אם ברצונו לקבל מגן החיות התנ"כי ואקווריום ישראל / או מי מטעמו דיוור אלקטרוני בהתאם לחוק התקשורת(בזק ושידורים), תשמ"ב-1982, לתיבת הדואר האלקטרוני שלו. אם אין ברצונו להמשיך ולקבל דיוור אלקטרוני ביכולתו לבקש להסיר את פרטיו מרשימת הדיוור, על ידי לחיצה על לחצן הסר, המופיע בכל הודעת דיוור.

8.2 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יהיו גן החיות התנ"כי ואקווריום ישראל רשאים, לפי שיקול דעתם הבלעדית, למנוע מהרוכש  לרכוש כרטיסים בצורה מקוונתבאמצעות האתר והאפליקציה, באמצעות חסימתו או בכל דרך אחרת לרבות במקרים של ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או הפרת תנאי השימוש ו/או מסירת פרטים כוזבים במתכוון ו/או ביצועמעשה או מחדל הפוגעים או עלולים לפגוע בגן החיות התנ"כי ואקווריום ישראל ו/או בצדדים שלישיים כלשהם.

8.3 גן החיות התנ"כי ואקווריום ישראל ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראיים לכל נזק ישיר או עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם לרוכש או לצד שלישי, כתוצאה מרכישת הכרטיסים באמצעות האתר והאפליקציה. אחריות גן החיות התנ"כי ואקווריום ישראל תהיה מוגבלת לכל היותר להחזר כספו של הרוכש.

8.4 הדין החל על תנאי השימוש הינו הדין הישראלי. סמכות השיפוט הבלעדית בכל מחלוקת בין גן החיות התנ"כי ואקווריום ישראל לרוכש, לרבות בגין תנאי השימוש תהיה לבית המשפט המוסמך במחוז ירושלים בלבד.

8.5 גן החיות התנ"כי ואקווריום ישראל יהיו רשאים להסב ו/או להעביר את זכויותיהם וחובותיהם לפי שימוש זה, כולן או מקצתן, לכל גורם שהוא, ללא צורך באישוראו יידוע המשתמש.

8.6 גן החיות התנ"כי ואקווריום ישראל רשאים לבטל/לשנות את המופעים ו/או הסיורים בהתאם לשיקול דעתם הבלעדית.

 

 

צילום: ברק אמירה.

No items found.

לאקווריום ישראל דרושים מדריכים!

water

דרוש/ה נהג/ת רכבת

train

דרוש/ה מנהל/ת תחום איכות מים והמעבדה

science

דרושים מאבטחים לגן החיות התנ"כי ולאקווריום ישראל

shield

לגן החיות התנ"כי בירושלים דרושים/ות מטפלים/ות בבע"ח  

pets
קנה כרטיס
איך מגיעים?
go to the top of the page