צב מים גב - תער

Heading
שם מדעי
Sternotherus carinatus
מחלקה
דו חיים
מיקום נוסף בגן
No items found.
משפחה
מבנה חברתי
יחידאי
זמן פעילות
פעיל יום
מזון
אוכל כל
סכנות
תוכנית שימור בגן:
שעת האכלה/העשרה
This is some text inside of a div block.
איזור מחיה ותפוצה
צפון ומרכז אמריקה
מקווי מים מתוקים מרובים בצמחיה
מצב שימור
LC
חסר מידע
DD
לא בסיכון
LC
בסיכון נמוך
NT
עתידו בסכנה
VU
בסכנת הכחדה
EN
בסכנת הכחדה חמורה
CR
נכחד מהטבע
EW
נכחד
EX
תמונת מצב
LC
בעולם
This is some text inside of a div block.
בארץ
בתנך
משקל
-
קילו
תוחלת חיים בטבע
שנים
מעניין לדעת

צב מיםהחי באופן כמעט בלעדי בתוך המים ועולה ליבשה לפרקי זמן קצרים לשם ויסות טמפרטורהוהטלת ביצים. הבוגרים מגיעים לגודל של כ 12 – 15 ס"מ, צבים אלו אוכלי כלהניזונים מחומר צמחי וכן מבעלי חיים קטנים אותם הם טורפים. הם מטילים ביצים מהםבוקעים אבקועים אשר מינם תלוי בטמפרטורת הביצים בזמן ההדגרה.