לוטרה מצויה

Heading
שם מדעי
Lutra lutra
מחלקה
יונקים
מבנה חברתי
יחידאי
זמן פעילות
פעיל לילה
מזון
טורף
צד חיות קטנות – בעיקר שוכני מים כמו דגים, סרטנים, ודו-חיים, אך גם ציפורים, ביצים, מכרסמים, חרקים, ומעט מזון צמחי.
סכנות

הרס בתי גידול בעיקר על ידי ייבוש וזיהום נחלים ומקווי מים מתוקים.

תוכנית שימור בגן:
כחלק מתוכנית הרבייה של גן החיות, רשות הטבע והגנים והחברה להגנת הטבע, הובאו זכר מרוסיה ונקבה שנתפסה בטבע. הזוג נמצא בתצוגת הלוטרה המצויה.
שעת האכלה/העשרה
איזור מחיה ותפוצה
אסיה ואירופה
אזור התפוצה של הלוטרה המצויה מגוון אך הוא תמיד בסמיכות למקווי מים מתוקים, טבעיים ומלאכותיים.
תמונת מצב
NT
חסר מידע
DD
לא בסיכון
LC
בסיכון נמוך
NT
עתידו בסכנה
VU
בסכנת הכחדה
EN
בסכנת הכחדה חמורה
CR
נכחד מהטבע
EW
נכחד
EX
תמונת מצב
NT
בעולם
CR
בארץ
בתנך
משקל
5
-
12
קילו
תוחלת חיים בטבע
20
שנים
מעניין לדעת
  • כמה עשרות בודדות בלבד של לוטרות נותרו עדיין בטבע בצפון הארץ. מצבם הקשה של הלוטרות בטבע בישראל הביא את רשות הטבע והגנים, מרכז היונקים של החברה להגנת הטבע וגן החיות התנ"כי בירושלים, לצאת בתכנית לאומית חדשה לשימור, ריבוי והשבה לטבע של הלוטרה בארץ ישראל. מצבן הקשה של הלוטרות הביא את כל הגורמים השותפים בתוכנית למהלך חריג ודרמטי– לכידת פרטים מהטבע , מתוך האוכלוסייה הקטנה שנותרה, כדי להקים גרעין רבייה בגן החיות התנ"כי. גרעין רבייה זה יהווה גיבוי לאוכלוסייה החיה בסיכון בטבע, כשהמטרה המרכזית היא שחרור לטבע של הצאצאים שייוולדו, כדי לאושש את אוכלוסיית הלוטרות בארץ, ולהשיבן לבתי גידול מימיים שמהם נעלמו בשנים האחרונות בצפון הארץ. גן החיות התנ"כי רואה בהשתתפותו בתכנית את מהות תפקידו של גן החיות המודרני.
  • באופן חריג ודרמטי, נלכדו הפרטים שבגרעין הרבייה בטבע, והועברו למתקן ייחודי שנבנה בגן החיות באמצעות תרומות שגייסו ידידי גן החיות. צאצאי הלוטרות שייוולדו בגן החיות, מיועדים לשחרור מבוקר לטבע באזורים שמהם נעלמו הלוטרות ויש סיכוי לשמור על בית הגידול שלהם בעתיד.
  • הלוטרה היא בעל חיים יחידאי היוצר קשר זוגי רק לצרכי רבייה. לאחר הריון שנמשך כחודשיים, ממליטה הנקבה בין 1 – 4 גורים המטופלים על ידי האם עד גיל שנה בערך. בתקופה זו נסמכים הגורים על האם באספקת מזון, לימוד דרכי הצייד והגנה מטורפים. על מנת לאפשר ללוטרות תנאים מיטביים לרבייה, הקים גן החיות התנ "כי, בסיוע אגודת ידידי גן החיות, מערך של חצרות, שרק אחת מהן נצפית על ידי הקהל. מערך זה כולל 4 חצרות המאפשרות להחזיק כל לוטרה בחצר נפרדת משלה, וחצר גדולה ומבודדת המאפשרת להחזיק את הגורים, טרם שחרורם לטבע, ללא חשיפה שלהם לבני אדם. התנאי להצלחת הפרויקט הוא יצירת תנאים המאפשרים שחרור לוטרות, החוששות באופן טבעי מאדם ומרכב. הלוטרות הם בעלי חיים ביישניים ופעילי לילה בעיקרם ולכן הצפייה בהם קשה ודורשת שילוב של מזל וסבלנות. כדי לאפשר את הצלחתו של הפרויקט להשבת הלוטרות לנופי הארץ אנו מבקשים את עזרתכם בשמירה על השקט סביב חצר הלוטרות ובהקפדה על שהייה בתחום המותר לקהל .
  • בית הגידול ואזור התפוצה של הלוטרה המצויה מגוון אך הוא תמיד בסמיכות למקווי מים מתוקים, טבעיים ומלאכותיים. אזור התפוצה של הלוטרה כולל את מרבית אירופה ואסיה פרט לאזורים ארקטיים ומדבריים. בישראל ניתן למצוא את הלוטרות בנחלים ומקווי מים מתוקים באזור הגליל, הגולן ועמק הירדן. בעבר ניתן היה למצוא לוטרות בנחלים במרכז הארץ ובמישור החוף אך אוכלוסיות אלה נכחדו.

צליום: שי בן עמי